Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
flyingwhales
Teraz żyje z dnia na dzień, nie robiąc niczego nadzwyczajnego - czyta książki, rozmyśla, chodzi na spacery, ogląda filmy, śledzi, co się dzieje na świecie. Innymi słowy, odpoczywa, ale jest to dziwny rodzaj odpoczynku, nerwowy spokój.
— Paul Auster - Sunset Park
Reposted fromMissMurder MissMurder viaSkydelan Skydelan
flyingwhales
Wygląda trochę jak Wielkie Piękno, ale ni wim.
flyingwhales
1. Objective accusations: Books, Studies and reports 2. Unfair & doubling the debt: What is unfair in a world, full of permanent & provable political lies? Put 6.200 Billions non existing money in military within 8 years .. seems not so fair for the rest of the world or his own poor country (from 25 up to 45million SNAP Users within his 8 years) 3. Obamas personal views: doesn’t matter, because the agenda is clear on destruction here - as Frank Zappa said: „Politics is the entertainment medium of the defense industry.“ 4: Obsession, venting of frustration: nope, just facts Interesting there seems to be such an obsession with trying to defend war against the world and all people instead of recognizing pure evil. Could be cognitive dissonance .. or a troll ^^
flyingwhales
Obama, zdobywca pokojowej nagrody nobla.. Człowiek, który statystycznie co 20 minut przez osiem lat spuszczał bomby.. Prezydent, który podczas jednej kadencji podwoił dług 43 poprzedników.. Świetny dyplomata, który wielokrotnie złamał prawa człowieka oraz kodeks UNO. Zbrodniarz wojenny, kochanek, marionetka przemysłu militarnego. Zawdzięczamy mu ogromny sukces dron, zniszczenie Libii, Syrii, Jemenu, a także chos na Ukrainie i wiele, wiele innych..
flyingwhales
Największym problemem komunikacji jest to, że nie słuchamy, by zrozumieć. Słuchamy, by odpowiedzieć.
Reposted fromxalchemic xalchemic via13-days 13-days
flyingwhales
Teraz żyje z dnia na dzień, nie robiąc niczego nadzwyczajnego - czyta książki, rozmyśla, chodzi na spacery, ogląda filmy, śledzi, co się dzieje na świecie. Innymi słowy, odpoczywa, ale jest to dziwny rodzaj odpoczynku, nerwowy spokój.
— Paul Auster - Sunset Park
Reposted fromMissMurder MissMurder viaSkydelan Skydelan
flyingwhales
Wygląda trochę jak Wielkie Piękno, ale ni wim.
flyingwhales
1. Objective accusations: Books, Studies and reports 2. Unfair & doubling the debt: What is unfair in a world, full of permanent & provable political lies? Put 6.200 Billions non existing money in military within 8 years .. seems not so fair for the rest of the world or his own poor country (from 25 up to 45million SNAP Users within his 8 years) 3. Obamas personal views: doesn’t matter, because the agenda is clear on destruction here - as Frank Zappa said: „Politics is the entertainment medium of the defense industry.“ 4: Obsession, venting of frustration: nope, just facts Interesting there seems to be such an obsession with trying to defend war against the world and all people instead of recognizing pure evil. Could be cognitive dissonance .. or a troll ^^
flyingwhales
Obama, zdobywca pokojowej nagrody nobla.. Człowiek, który statystycznie co 20 minut przez osiem lat spuszczał bomby.. Prezydent, który podczas jednej kadencji podwoił dług 43 poprzedników.. Świetny dyplomata, który wielokrotnie złamał prawa człowieka oraz kodeks UNO. Zbrodniarz wojenny, kochanek, marionetka przemysłu militarnego. Zawdzięczamy mu ogromny sukces dron, zniszczenie Libii, Syrii, Jemenu, a także chos na Ukrainie i wiele, wiele innych..
flyingwhales
Teraz żyje z dnia na dzień, nie robiąc niczego nadzwyczajnego - czyta książki, rozmyśla, chodzi na spacery, ogląda filmy, śledzi, co się dzieje na świecie. Innymi słowy, odpoczywa, ale jest to dziwny rodzaj odpoczynku, nerwowy spokój.
— Paul Auster - Sunset Park
Reposted fromMissMurder MissMurder viaSkydelan Skydelan
flyingwhales
Wygląda trochę jak Wielkie Piękno, ale ni wim.
flyingwhales
1. Objective accusations: Books, Studies and reports 2. Unfair & doubling the debt: What is unfair in a world, full of permanent & provable political lies? Put 6.200 Billions non existing money in military within 8 years .. seems not so fair for the rest of the world or his own poor country (from 25 up to 45million SNAP Users within his 8 years) 3. Obamas personal views: doesn’t matter, because the agenda is clear on destruction here - as Frank Zappa said: „Politics is the entertainment medium of the defense industry.“ 4: Obsession, venting of frustration: nope, just facts Interesting there seems to be such an obsession with trying to defend war against the world and all people instead of recognizing pure evil. Could be cognitive dissonance .. or a troll ^^
flyingwhales
Teraz żyje z dnia na dzień, nie robiąc niczego nadzwyczajnego - czyta książki, rozmyśla, chodzi na spacery, ogląda filmy, śledzi, co się dzieje na świecie. Innymi słowy, odpoczywa, ale jest to dziwny rodzaj odpoczynku, nerwowy spokój.
— Paul Auster - Sunset Park
Reposted fromMissMurder MissMurder viaSkydelan Skydelan
flyingwhales
Wygląda trochę jak Wielkie Piękno, ale ni wim.
flyingwhales
Teraz żyje z dnia na dzień, nie robiąc niczego nadzwyczajnego - czyta książki, rozmyśla, chodzi na spacery, ogląda filmy, śledzi, co się dzieje na świecie. Innymi słowy, odpoczywa, ale jest to dziwny rodzaj odpoczynku, nerwowy spokój.
— Paul Auster - Sunset Park
Reposted fromMissMurder MissMurder viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl